Updating the q system for nmt


Applied here, it may be used for planning purposes.It is less useful for prescription of rock support during construction and for permanent, and has in this case to be used with great caution.Felles for alle disse er at de er basert på mer eller mindre målbare observasjoner og målinger som gjøres i felten og/eller i laboratoriet.Observasjoner og målinger uttrykkes så vanligvis i tall som igjen på ulik måte kombineres til en sluttsum eller et sluttprodukt.Dette gjelder både den opprinnelige anvendelsen for vurdering av bergmassekvalitet med hensyn på stabilitet og resulterende sikringsomfang, og de senere forsøk på å gjøre metoden til en slags generell bergmasseklassifikasjon med mange anvendelser.Dette inkluderer også den nylig lanserte Q TBM som skal muliggjøre overslag over inndrifter for TBM, samt forsøk på anvendelse av Q for å utrykke effektene av forinjeksjon.Den ble første gang internasjonalt beskrevet i På den første Bergmekanikkdagen her i landet i 1971, presenterte en av forfatterne (Broch) en artikkel med tittelen Funksjonell klassifisering av fjell, generell oversikt punktlastmetoden.Som oftest plasseres så dette tallet i en tabell hvor det gis en klassifisering av bergmassens kvalitet med hjelp av adjektiv.(Eksempelvis beskriver Q-verdier mellom 1 og 4 dårlig bergmasse ).Det er mindre nyttig for bestemmelse av nødvendig sikring under utdriving og for permanent sikring, og må for slike forhold brukes med stor varsomhet.

Q er neppe egnet for å uttrykke virkningene av for-injeksjon.

41.2 Innhold 1 INNLEDNING OPPBYGGING/STRUKTUR AV Q-SYSTEMET VURDERING AV INNGANGSPARAMETERNE I Q-SYSTEMET Blokkstørrelse, RQD/Jn Skjærfasthet på sprekkeflatene, Jr/Ja Aktive spenninger, Jw/SRF Bruk av bergrommet, ESR SAMLET VURDERING AV DEN OPPRINNELIGE Q-VERDIEN UTVIKLING AV Q-SYSTEMET SIDEN LANSERING Q TBM FORLØSNING ELLER FORLIS? Hovedformler Q TBM komplett formel og vurdering m ( gradient of deceleration ) Oppsummering for Q TBM Oppsummering for m Konklusjoner BEGRENSNINGER OG MISBRUK AV Q-SYSTEMET Egnethet og nytte Begrensning av Q-systemet HVORDAN BRUKES Q-SYSTEMET?